Overgang naar duurzame economie biedt kansen voor ondernemers - BT duurzaam
Menu

Overgang naar duurzame economie biedt kansen voor ondernemers

16% duurzame energie in 2020

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/11/29/overgang-naar-duurzame-economie-biedt-kansen-voor-ondernemers.html

De stimuleringsregeling voor duurzame energieopwekking (SDE+) moet duurzame bedrijven een steun in de rug geven om de kansen te pakken die de overgang naar een duurzame economie hen biedt. Door meer investeringszekerheid te geven kan de overheid deze groene ondernemers steunen. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken woensdag 28 november 2012 in een debat met de Tweede Kamer.

Inkomsten en banen

'Duurzame energie is er niet alleen nodig om te zorgen dat we minder afhankelijke worden van fossiele brandstoffen,' aldus de bewindsman. 'Het is ook een kans voor Nederlandse ondernemers om vernieuwende manieren van energieopwekking te ontwikkelen. Dat levert inkomsten en banen op.'

Potentie in windenergie op land

Windenergie op land is een belangrijke vorm van duurzame energie waar volgens Kamp nog meer potentie in zit. 'Het is een goedkope vorm van duurzame energie. Gezien de opgave waar we voor staan moeten we de komende jaren echt zorgen voor meer windmolens in Nederland.'

16 % duurzame energie in 2020

Het kabinet maakt werk van de noodzakelijke stap in een omslag naar een aandeel van 16% duurzame energie in 2020. De komende vier jaar gaan de uitgaven omhoog van 100 miljoen in 2013 naar 875 miljoen in 2017. Consumenten en bedrijven betalen ieder 50 procent van de kosten voor de opwekking van duurzame energie. Deze kosten worden verrekend met de energierekening. In 2016 wordt de regeling geëvalueerd.


Bron: rijksoverheid.nl
Datum: 29 november 2012

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl