Menu

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning of wtw is een techniek waarmee warmte uit afvoerlucht en afvoerwater opnieuw wordt gebruikt als voorverwarming van bijvoorbeeld ventilatielucht en de productie van warm water. Door warmteterugwinning toe te passen kan veel energie worden bespaard. Met een wtw-systeem wordt de warmte die anders verloren gaat bij douchen of ventileren dus weer teruggewonnen.

 

Werking

Het terugwinnen van warmte gebeurt met behulp van een zogenaamde warmtewisselaar. De warme afvoerstroom en de koude aanvoerstroom stromen daar doorheen, gescheiden van elkaar en in tegengestelde richting. Op deze manier kan de warmte uit de afvoerstroom optimaal worden afgegeven aan koud water of koude lucht.

Soorten wtw-systemen

Er zijn verschillende soorten wtw-systemen, waarvan de belangrijkste de douche-wtw en de wtw-ventilatie zijn. Beide systemen kunnen door ons worden geïnstalleerd. In de onderstaande tekst worden beide systemen kort uitgelegd.

Om te beginnen zijn er drie soorten douche-wtw-systemen: de douchepijp-wtw, de douchebak-wtw en de douchegoot-wtw. Als iemand veel of lang doucht, kan het gasverbruik stevig worden teruggebracht door middel van een douche-wtw. Douche-wtw-systemen besparen niet alleen gas en geld, maar tellen ook mee voor de verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van je woning of gebouw.

Douchepijp-wtw: verticaal
Een badkamer op een verdieping is geschikt voor een douchepijp-wtw. Er komt dan in plaats van een gewone afvoerbuis een verticale dubbelwandige buis met een koperen binnenpijp vlak onder de douchebak. Het afvalwater stroomt door de binnenste buis omlaag, terwijl het schone aanvoerwater in de buitenste buis omhoog stroomt. Op deze manier wordt het schone aanvoerwater voorverwarmd, waardoor een cv-ketel minder warmte hoeft te leveren. Indien ook het water dat naar de ketel stroomt met deze restwarmte wordt voorverwarmd is de besparing maximaal. De warmtewisselaar wordt verticaal geplaatst waardoor een douchepijp-wtw alleen op een bovenverdieping kan worden toegepast. De douchepijp-wtw zorgt voor de hoogste energiebesparing (gemiddeld 130 m3 gas) en heeft de laagste kosten.

Douchebak-wtw: horizontaal
Is er geen verticale afvoer mogelijk? Dan is een douchebak-wtw een optie. Die bestaat uit een speciale douchebak waarin een horizontale warmtewisselaar is ingebouwd. In tegenstelling tot de douchepijp-wtw kan een douchebak-wtw ook op de begane grond worden geplaatst. Een douchebak-wtw is bovendien eenvoudig te installeren, omdat de warmtewisselaar in de douchebak geïntegreerd is.
Verder werkt de douchebak-wtw hetzelfde als de douchepijp-wtw. Schoon water wordt voorverwarmd met behulp van de restwarmte van het afvalwater, zodat de ketel veel minder energie hoeft te gebruiken voor de verwarming van het water.

Douchegoot-wtw
Heb je een douche zonder douchebak (inloopdouche), en is een douchepijp-wtw niet mogelijk? Dan is er het recentste alternatief: een douchegoot-wtw. Daarbij zit de warmtewisselaar ingebouwd in de afvoergoot in de douchevloer.

Wtw-ventilatie
Met warmteterugwinning kan de warmte uit afvoerlucht worden gebruikt als voorverwarming van de ventilatielucht. Bij dit systeem zorgt een ventilator ervoor dat lucht van buiten wordt aangezogen en lucht van binnen wordt afgevoerd. Tijdens dit proces worden de koude buitenlucht en de warme binnenlucht naar een warmtewisselaar geleidt. Dit apparaat brengt de warmte van de afvoerlucht over op de koude buitenlucht. Nadat de warmte aan de binnenlucht is onttrokken wordt deze naar buiten afgevoerd. De voorverwarmde ventilatielucht wordt vervolgens in de verblijfsgebieden van de woning of het gebouw geblazen. Met een wtw-ventilatie kan maar liefst 95% van de warmte van de afgevoerde lucht opnieuw worden gebruikt.

Levensduur

De levensduur van een wtw-systeem hangt onder andere af van het soort systeem. Een douche-wtw gaat zo’n 30 jaar mee. De materialen zijn meestal vervaardigd van metaal en zijn om deze reden goed recyclebaar. De milieubelasting van het vervaardigen van een douche-wtw en het proces van recyclen na de gebruiksperiode zijn minimaal in vergelijking tot de milieuwinst die men met de energiebesparing behaald.

Energiebesparing

Door gebruik te maken van warmteterugwinning wordt de milieubelasting, die ontstaat vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen voor energie, aanzienlijk verminderd. Een wtw-systeem die in de douche wordt geïnstalleerd kan namelijk ongeveer de helft van de warmte uit wegstromend douchewater terugwinnen en daarmee koud water voorverwarmen. Een cv-combiketel of een boiler, die de aanvoer van warm water verzorgt, hoeft dan niet zo hard te werken. Het water dat verwarmd moet worden is immers al een beetje op temperatuur.

Milieu Centraal heeft uitgerekend hoeveel de energiekosten voor warm water dalen indien men gebruik maakt van een douchepijp-wtw en een douchebak-wtw. De berekening* is tot stand gekomen op basis van de onderstaande gegevens:

♦ Het betreft een gemiddeld huishouden van 2,2 personen;

♦ Men maakt gebruik van een hr-107 combiketel (HRww) voor warm water;

♦ Een douchebeurt duurt 8 minuten;

♦ Een gasprijspeil van het jaar 2014/2015;

♦ De voorverwarmde waterleiding is op zowel de douchemengkraan als de combiketel aangesloten.

 

Soort wtw-systeem Aanschafprijs douche-wtw (incl. btw) Aanschafprijs douchebak Gasbesparing per jaar Kostenbesparing per jaar
Douchepijp-wtw €400,- tot €700,- n.v.t. 105 m³ €70,-
Douchebak-wtw €800,- tot €1.000,- €300,- 85 m³ €60,-

* (Let op! De installatiekosten zijn in dit voorbeeld niet meegenomen. Voor meer informatie of een offerte kunt u contact met ons opnemen).

De kostenbesparing en het milieuvoordeel zijn groter als u gebruik maakt van een elektrische boiler. Laat u dan een douche-wtw installeren, dan zal uw energierekening voor warm water van bijna 450 euro naar ruim 250 euro dalen (prijspeil 2014/2015). Dit komt neer op een besparing van ongeveer 200 euro.

Als u gemiddeld langer dan 8 minuten doucht, gebruik maakt van een comfortdouche of wanneer er meer personen in uw huishouden wonen, dan zal de besparing hoger zijn. Anderzijds is de besparing nihil als u altijd na een paar minuten stopt met douchen. Een douche-wtw heeft namelijk enkele minuten opwarmtijd nodig, voordat de energiebesparing start.

Installatie

Doorgaans adviseren wij een wtw-systeem te installeren als u bezig bent met de voorbereidingen of bouw van nieuwbouw. Heeft u zojuist een nieuwe woning gekocht en is deze casco opgeleverd, dan is dat ook een uitstekend moment om dit systeem te plaatsen.

Daarnaast is het aan te raden om een douche-wtw of ventilatie-wtw te laten plaatsen als u binnenkort van plan bent om uw badkamer te verbouwen of uw woning gaat renoveren. En denk tot slot ook aan het installeren van een wtw-systeem als u overweegt om uw ventilatiesysteem of ketel te vervangen.

Onderhoud en nazorg

Wtw-systemen zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Onderhoud van een douche-wtw beperkt zich tot het schoonhouden van uw afvoerleidingen. Let wel op dat u geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen gebruikt. Die kunnen namelijk het leidingwerk of de douche-wtw aantasten.

Het onderhoud van een wtw-ventilatie beperkt zich tot reiniging van de filters, ventielen en luchtkanalen. Zorg er voor dat de filters minstens vier keer per jaar worden schoongemaakt, dan wel worden vervangen. Schoonmaken kunt u doen met behulp van de stofzuiger. Daarnaast raden wij aan om het ventilatie-systeem (inclusief de wtw-unit en de bypass) eens per 2 jaar te laten controleren. Daarnaast is het verstandig om de luchtkanalen eens per 8 jaar te laten reinigen. Wilt u een afspraak maken voor het reinigen van uw ventilatiekanaal en de wtw-unit, dan kunt u contact met ons opnemen.