Montagesystemen zonnepanelen - Zonnepanelen in uw regio - BT duurzaam
Menu

Montagesystemen zonnepanelen

Voor efficiënte, esthetische en kwalitatieve montage

zonnepanelen headimage

Er zijn verschillende montagesystemen verkrijgbaar, waarmee zonnepanelen bevestigd kunnen worden. Doorgaans zal de keuze voor een montagesysteem afhankelijk zijn van het type dak van uw woning, maar er zijn ook montagesystemen verkrijgbaar die in open velden of zelfs op het water geplaatst kunnen worden.

BT Duurzame Installatietechniek kan u in alle situaties ondersteunen en zal uitsluitend gebruik maken van betrouwbare en kwalitatieve montagesystemen. Een doordacht montagesysteem houdt volgens ons tenminste rekening met:

✓  een optimale werking van de zonnepanelen;

✓  dak- en windbelasting;

✓  de veiligheid van bewoners en monteurs;

✓  duurzaam materiaalgebruik;

✓  flexibele toepassingsmogelijkheden;

✓  gebruiksvriendelijkheid.

Schuine daken
Er zijn verschillende soorten schuine daken met specifieke vereisten ten aanzien van de bevestiging van zonnepanelen. Voor pannendaken gelden weer andere aandachtspunten dan voor golfplaatdaken, staaldaken en felsnaaddaken.

In hoofdlijnen gebruikt BT Duurzame Installatietechniek drie verschillende montagesystemen, die op basis van de situatie en het daktype worden geselecteerd. Voor pannendaken maakt BT Duurzame Installatietechniek meestal gebruik van een montagesysteem, waarbij nieuwe geïmpregneerde panlatten op de tengellatten worden bevestigd. Op de nieuwe panlatten worden vervolgens rvs dakhaken gemonteerd, waaraan aansluitend een robuust aluminium montageprofiel wordt bevestigd. Met behulp van klemmen, bouten en moeren worden de zonnepanelen op het aluminium montageprofiel gemonteerd. Door dit montagesysteem ontstaat veel minder druk op de dakpannen en wordt het gewicht over de gehele dakconstructie verdeeld. Hierdoor is het systeem veiliger voor de bewoners en voor de monteurs die ermee werken.

In andere gevallen, zoals bij golfplaatdaken en felsnaaddaken, wordt meestal gebruik gemaakt van een montagesysteem, waarbij montageprofielen met behulp van stokbouten aan de gordingen van het dak worden bevestigd. De zonnepanelen worden vervolgens met klemmen aan het montageprofiel gemonteerd.

Bij de meeste staaldaken kiezen we graag voor een ander montagesysteem. Bij dit systeem worden relatief korte montageprofielen met behulp van parkerschroeven aan het stalen dak bevestigd. De zonnepanelen worden vervolgens met klemmen aan de montageprofielen gemonteerd.

Bij alle bovengenoemde montagesystemen zweven de zonnepanelen als het ware boven de dakbedekking. Sinds kort zijn er goede alternatieven verkrijgbaar, waarbij de zonnepanelen naadloos in het dak gemonteerd kunnen worden. Deze zogenaamde building integrated (indak) montagesystemen kunnen worden toegepast bij residentiële, commerciële en industriële daken. Het indaksysteem is gebaseerd op kunststof elementen waarop de meest voorkomende PV panelen kunnen worden verwerkt. De kunststof elementen worden gemonteerd op panlatten. Een indaksysteem is met name interessant bij nieuwbouwprojecten, omdat men bij de keuze voor dit systeem geen dakbedekking nodig heeft.

Platte daken
Voor platte daken zijn verschillende soorten montagesystemen verkrijgbaar. BT Duurzame Installatietechniek kan u uitstekend helpen bij het selecteren van het beste en meest geschikte systeem. Wij baseren onze keuze onder andere op veiligheid, het bij u beschikbare dakoppervlakte, beschaduwing en op de oriëntatie van het dak ten opzichte van de zon. De systemen die wij hanteren worden overigens nooit aan het dak zelf bevestigd, maar worden met behulp van ballast op hun plaats gehouden.

Overige toepassingen
Hoewel u er misschien niet direct aan zou denken kunnen zonnepanelen op veel meer plaatsen worden toegepast dan alleen op daken. BT Duurzame Installatietechniek heeft bijvoorbeeld aantoonbare ervaring met het plaatsen van zonnepanelen in open velden. Open velden zijn bij uitstek geschikt voor pv-installaties, vanwege de beschikbare ruimte en de mogelijkheid om het systeem perfect te positioneren ten opzichte van de zon. In open velden is het vaak rendabel om voor een zogenaamd “solar trackersysteem” te kiezen. Ten opzichte van een vaste installatie kan daardoor een verdubbeling van het rendement worden behaald, omdat de zonnepanelen de baan van de zon volgen.

BT Duurzame Installatietechniek is u ook van dienst als u zonnepanelen aan de gevel, op een (tuinbouw)kas of in het water wilt plaatsen. Door de gunstige prijzen van de zonnepanelen en een toenemende bewustwording rondom energie en duurzaamheid zien we bij BT Duurzame Installatietechniek dat men steeds vaker voor dergelijke toepassingen kiest.

Merken
BT Duurzame Installatietechniek
 kiest voor kwaliteit. Om deze reden kiezen wij overwegend voor het merk Van der Valk Solar Systems. De hoogwaardige producten van Van der Valk Systemen zijn stuk voor stuk ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke benadering en met wiskundige precisie. Ze zijn gemaakt om onderhoudsvrij te functioneren en zich te onderscheiden in duurzaamheid, betrouwbaarheid, functionaliteit en montagegemak.
Als onze klanten specifiek voor een indaksysteem kiezen, bijvoorbeeld vanuit esthetische overwegingen, dan passen wij het Easy Roof montagesysteem van het merk IRFTS toe. IRFTS heeft er bij de opbouw van het montagesysteem voor gezorgd dat de twee functies waterkering en constructie van elkaar gescheiden. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de constructie in goede conditie blijft, ongeacht de uitzetting van materialen onder invloed van temperatuurverschillen. Bovendien is het montagesysteem van IRFTS 100% recyclebaar en daarmee een bewuste keuze.

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl