Asbestsanering en zonnepanelen - Zonnepanelen in uw regio - BT duurzaam
Menu

Asbestsanering en zonnepanelen

Fiscale regelingen voor het (agrarische) bedrijfsleven

zonnepanelen headimage

Fiscale regelingen asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruik maken van de volgende fiscale regelingen:

♦ Milieu Investeringsaftrek (MIA)

♦ Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

 

Fiscale regelingen voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Indien u een asbestsanering combineert met het plaatsen van zonnepanelen, dan kunt u als bedrijf gebruik maken van meerdere fiscale regelingen. In dit geval kunt u een beroep doen op de “Energie-investeringsaftrek (EIA)” ten behoeve van de zonnepanelen en VAMIL aanvragen voor de asbestsanering.

 

Subsidieregeling voor agrariërs

Agrariërs kunnen in 10 provincies gebruik maken van de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”. Deze regeling is speciaal in het leven geroepen, omdat maar liefst 75 van de asbestdaken te vinden zijn bij agrarische bedrijven. Aanvragen van subsidie kon aanvankelijk tot 1 september 2015. Echter, de meeste provincies hebben de intentie om te regeling te verlengen tot en met 2016. Besluitvorming daarover vindt uiterlijk begin oktober plaats. Voor de provincies die de regeling verlengen, geldt dat de deadline voor realisatie van asbestverwijdering en plaatsing zonnepanelen opschuift tot in 2016. Subsidieaanvragen na 1 september 2015 staan on hold totdat besluitvorming in de betreffende provincie heeft plaats gevonden.
Provincie Drenthe, Overijssel, Utrecht, Friesland en provincie Groningen hebben inmiddels kenbaar gemaakt de regeling te verlengen.
Bekijk vóór het indienen van een aanvraag altijd eerst de regeling van de betreffende provincie voor de exacte voorwaarden.

Asbest eraf, zonnepanelen erop!
Vanaf 1 juli 2014 kunt u gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Indien u aan de voorwaarden van deze regeling voldoet, kunt u aanspraak maken op een subsidie van 4,5 euro per m² asbestdak. Onderstaand hebben we de belangrijkste voorwaarden voor deze subsidieregeling beschreven. Let er wel op dat de voorwaarden per provincie iets kunnen afwijken:

♦ Een van de volgende situaties is op u van toepassing: u bent agrariër (doelgroep 1), u heeft een agrarisch bedrijf gehad (doelgroep 2) of u bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok (doelgroep 3);

♦ Asbestsanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen;

♦ U dient ten minste 5.000 Wp zonnepanelen te laten plaatsen. Dit komt overeen met ongeveer 20 zonnepanelen van 250 Wattpiek;

♦ U dient minimaal 250 m² asbestdak te verwijderen;

♦ Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering;

♦ Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok;

♦ Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt;

♦ Per aanvrager kan maximaal 15.000 euro subsidie toegekend worden;

♦ Aanvragers niet zijnde agrariërs (doelgroep 2 en 3) kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten.

Voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden, verwijzen wij u graag naar de website http://www.asbestvanhetdak.nl/.

Wilt u meer weten?

Projecten

Neem een kijkje naar ons werk:
BT Duurzame Installatietechniek B.V. Biestkampweg 27 5249 JZ Rosmalen Postbus 364
5240 AJ Rosmalen 06-41454444 073-8222157 info@btduurzaam.nl